Թեմական Խորհուրդը՝ Առաջնորդին նախագահութեամբ, Թեմին վարչական իշխանութիւնն է: Թեմական Խորհուրդի անդամ կրնայ ընտրուիլ Պատգամաւորական ժողովի որեւէ անդամ։ Թեմական Խորհուրի անդամները կ’ընտրուին երեք տարուան շրջանի մը համար:

Թեմական Խորհուրդի անդամներ՝
Գերշ. Տ. Աբգար Եպս. Յովակիմեան
Արժ. Տ. Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարյան
Արժ. Տ. Գեղարդ Ա. Քհնյ. Կարապետյան
Արժ. Տ. Կոմիտաս Քհնյ. Միրզախանեան
Տիար Մկրտիչ Գանոնճյան – ատենապետ
Դոկտ. Հրայր Տեր Գևորգյան – փոխատենապետ
Տիար Ժիրայր Տոլար – ատենադպիր
Տիար Ռիչարտ Եղիայան – հաշվապահ
Արամ Իշնար – խորհրդական
Պետրոս Չինչինյան – խորհրդական