Թեմական Խորհուրդը՝ Առաջնորդին նախագահութեամբ, Թեմին վարչական իշխանութիւնն է: Թեմական Խորհուրդի անդամ կրնայ ընտրուիլ Պատգամաւորական ժողովի որեւէ անդամ։ Թեմական Խորհուրի անդամները կ’ընտրուին երեք տարուան շրջանի մը համար:

Թեմական Խորհուրդի անդամներ՝
Գերշ. Տէր Աբգար Եպիսկոպոս Յովակիմեան
Արժ. Տ. Զարեհ աւագ քահանա Զարգարեան
Արժ. Տ. Գեղարդ աւագ քահանա Կարապետեան
Արժ. Տ. Կոմիտաս քահանա Միրզախանեան
Տիար Օհան Օհաննէսեան – ատենապետ
Տիար Ստեփան Էքմեքճեան – փոխ ատենապետ
Տիար Մկրտիչ Գանոնճեան – գանձապահ
Տիար Ժիրայր Տոլար – ատենադպիր
Տիար Ճոն Սաթուրի
Դոկտ. Հրայր Տեր Գեւորգեան