Կալուածոց Աւանդապահ Մարմնը կը հսկէ բոլոր անշարժ կալուածներուն կամ կալուածական իրաւունքներուն, որոնք կը գործածուին որպէս աղօթատեղի կամ որեւէ ուրիշ նպատակի մը համար՝ ծուխի մը կամ Գանատահայոց Առաջնորդական Թեմի իրաւասութեան ենթակայ որեւէ մարմնի մը կողմէ:

Կալվածոց Մարմնի անդամներ՝
Գերշ. Տէր Աբգար Եպիսկոպոս Յովակիմեան
Տիար Ժան Ֆիլիփ Թաշճեան – ատենապետ
Դոկտ. Արշաւիր Կէօնճեան
Տիար Ժիրայր Տոլար
Տիար Ժագ Ստեփանեան
Տիար Բարսեղ Գասարաճեան
Տիար Մատադ Մամուրեան
Տիար Հրանդ Չիթակ
Ալպերթ Սրկ. Ամաթո
Տիար Յակոբ Սերայտարեան