ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆԱՑ ԴԱՍ

heading decoration

Արժ. Տ. Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեան

ՓՈԽԱՌԱՋՆՈՐԴ / ՀՈԳԵՒՈՐ ՀԻՎԻՒ

Թորոնթոյի Սբ. Երրորդութիւն Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցի

Արժ. Տ. Գեղարդ Ա. Քհնյ. Կարապետեան

ՀՈԳԵՒՈՐ ՀԻՎԻՒ

Վանքուվըրի Սբ. Վարդան Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցի

Արժ. Տ. Կոմիտաս Քհնյ. Միրզախանեան

ՀՈԳԵՒՈՐ ՀԻՎԻՒ

Լավալի Սբ. Խաչ Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցի

Արժ. Տ. Դաւիթ Քհնյ. Մարգարեան

ՀՈԳԵՒՈՐ ՀԻՎԻՒ

Գանատահայոց Թեմ

Արժ. Տ. Միւռոն Քհնյ. Սարգիսեան

ՀՈԳԵՒՈՐ ՀԻՎԻՒ

Միսիսոկայի Սբ. Վարդան Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցի

Արժ. Տ. Հրանդ Քհնյ. Մանուկեան

ՀՈԳԵՒՈՐ ՀԻՎԻՒ

Սէնթ Գաթրինզի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցի եւ Համիլթընի Սուրբ Մարիամ Աստուածածին եկեղեցի

Արժ. Տ. Հայարի Քհնյ. Թանաշեան

ՀՈՎԻՒԻ ՕԳՆԱԿԱՆ

Թորոնթոյի Սբ. Երրորդութիւն Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցի